Služby společnosti INPEK spol. s r.o.

Zkušební laboratoř

   Zkušební laboratoř firmy INPEK spol. s r.o. zahrnuje téměř všechna odvětví (autorizovaná měření emisí, měření pracovního prostředí, technická a garanční měření, analytická laboratoř) s výjimkou kalibrační laboratoře.
   Pravidelnou účastí na seminářích a školeních v oboru měření emisí, řízení managementu a systému kvality dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 se snažíme udržet vysokou odbornost a spolehlivost našich pracovníků.

Kalibrační laboratoř

   Kalibrační laboratoř firmy INPEK spol. s r.o. nabízí zákazníkům služby v oboru kalibrace přístrojů (analyzátorů) založených na principu IR spektrometrie, UV spektrometrie, chemiluminiscence, magnetické susceptibility, elektrochemických metod a FID detekce.

Analytická laboratoř firmy INPEK spol. s r.o.

Analytickou laboratoř firmy INPEK spol. s r.o. tvoří:

  • laboratoř anorganických látek
  • laboratoř organických látek

   Tyto laboratoře tvoří zázemí pro manuální odběry emisí znečišťujících látek. Zajišťují přípravu různých roztoků, filtrů a sorbentů pro manuální odběry emisí a pracovního prostředí.
   Odebrané vzorky z manuálních odběrů emisí jsou v laboratořích analyticky zpracovány a vyhodnoceny. V případech provádění manuálních emisních nebo imisních odběrů nutných analyticky zpracovávat v místě odběru pracovníci laboratoří zodpovídají za vybavení a kontrolu mobilní laboratoře a provedení analýz v terénu. Pracovníci laboratoří se účastní speciálních technologických měření, dále provádějí vybrané technologické rozbory.
   Laboratoře disponují, kromě základního laboratorního vybavení, plynovým chromatografem, spektrofotometrem, konduktometrem, ultracentrifugou, přesnými laboratorními pH-metry a potenciometry, pecí s tyristorovou regulací teploty, zařízením pro sítovou analýzu a řadou dalších přístrojů.
   Další činnost laboratoří spočívá ve vývoji, respektive v úpravě již existujících metod tak, aby užívané analytické postupy tvořily harmonický celek s manuálními odběry emisí či imisí.

   Analytické laboratoře se pravidelně účastní mezilaboratorních porovnávacích zkoušek, které pořádá Asociace autorizovaných laboratoří měření emisí (ALME).

   Dále analytická laboratoř provádí analytická stanovení HCl, HF, NH3, SOx (SO2), H2S a látek VOC (benzen, toluen, ethylbenzen, xyleny, styren, buthylacetát, aceton, dichlormethan, trichlormethan, tetrachlormethan, 1,2-dichlorethan, trichlorethylen, tetrachlorethylen).

Poradenský servis (studie - posudky - poradenství)

  • zpracování zpracování provozní evidence
  • zpracování souhrnné provozní evidence (ISPOP)
  • zpracování dokumentu o ekologické újmě
  • vedení poplatkové agendy pro účely zákona o ovzduší (ISPOP)

- autorizovaná osoba pro zpracování odborných posudků dle zákona o ochraně ovzduší
- autorizovaná osoba pro zpracování odborných posudků dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)