Technická a garanční měření

- ověřování správnosti údajů automatizovaných emisních měřících systémů dle zákona o ovzduší

- technická měření v průmyslové vzduchotechnice

- tepelně technická měření v energetice

- stanovení účinnosti a tepelných ztrát spalovacích zařízení

- stanovení účinnosti odlučovacích zařízení

- stanovení účinnosti odsiřování spalin a odpadních plynů

- stanovení účinnosti odvodu par na čerpacích stanicích PHM

- stanovení rosného bodu plynů

- stanovení únosu aerosolu a kapiček (Mist)

- seřizování a optimalizace spalovacího procesu u zařízení na tuhá, kapalná a plynná paliva

- garanční měření na zařízeních sloužících k omezování znečišťování ovzduší