Měření pracovního prostředí a imisí

Od roku 2008 Zkušební laboratoř firmy INPEK spol. s r.o. po úspěšném akreditačním procesu rozšířila své služby o měření pracovního prostředí a imisí v rozsahu polétavých tuhých částic (vdechovatelná a respirabilní frakce) a organických látek. Laboratoř se pravidelně účastní mezilaboratorních porovnávacích zkoušek (MPZ).