Analytická laboratoř

     Analytickou laboratoř firmy INPEK spol. s r.o. tvoří:

     - laboratoř anorganických látek

     - laboratoř organických látek

   Tyto laboratoře tvoří zázemí pro manuální odběry emisí znečišťujících látek. Zajišťují přípravu různých roztoků, filtrů a sorbentů pro manuální odběry emisí a pracovního prostředí.

   Odebrané vzorky z manuálních odběrů emisí jsou v laboratořích analyticky zpracovány a vyhodnoceny. V případech provádění manuálních emisních nebo imisních odběrů nutných analyticky zpracovávat v místě odběru pracovníci laboratoří zodpovídají za vybavení a kontrolu mobilní laboratoře a provedení analýz v terénu. Pracovníci laboratoří se účastní speciálních technologických měření, dále provádějí vybrané technologické rozbory.

   Laboratoře disponují, kromě základního laboratorního vybavení, plynovým chromatografem, spektrofotometrem, konduktometrem, přesnými laboratorními pH-metry a potenciometry, pecí s tyristorovou regulací teploty, zařízením pro sítovou analýzu a řadou dalších přístrojů.

   Další činnost laboratoří spočívá ve vývoji, respektive v úpravě již existujících metod tak, aby užívané analytické postupy tvořily harmonický celek s manuálními odběry emisí či imisí.

   Analytické laboratoře se pravidelně účastní mezilaboratorních porovnávacích zkoušek, které pořádá Asociace autorizovaných laboratoří měření emisí (ALME). (zde odkaz na www.alme.cz)

   Dále analytická laboratoř nabízí služby analytického stanovení HCl, HF, NH3, SOx (SO2), H2S a látek VOC (benzen, toluen, ethylbenzen, xyleny, styren, buthylacetát, aceton, dichlormethan, trichlormethan, tetrachlormethan, 1,2-dichlorethan, trichlorethylen, tetrachlorethylen).