Poradenský servis (studie - posudky - poradenství)

- vedení poplatkové agendy pro účely zákona o ovzduší (ISPOP)

- zpracování provozní evidence

- zpracování dokumentu o ekologické újmě

- autorizovaná osoba pro zpracování odborných posudků dle zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.

- autorizovaná osoba pro zpracování odborných posudků dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)