O společnosti INPEK spol. s r.o.

Obchodní společnost INPEK spol. s r.o. nabízí své služby v oboru ekologie se zaměřením na kontrolu znečišťování ovzduší stacionárními zdroji. Dále nabízí své poradenské služby v oblasti energetiky a technologie. Firma byla založena v roce 1991 a sdružuje pracovníky s dlouholetou praxí v těchto oborech.

Těžištěm činnosti společnosti je nabídka komplexních služeb v ochraně ovzduší: